Akce
školní rok 2016/ 2017

Srdečně vás zveme na Zahradní slavnost dne 22. 6. 2017 od 16:30 v zahradě naší školy. V programu vystoupí žáci tanečního oddělení a soubory z naší školy.

Noc kostelů

05.06.2017

srdečně vás zveme na koncert Noc kostelů. Dne 9. 6. 2017 od 19:00 v kostele CČSH v Úpici. V programu uslyšíte solisté a soubory z naší školy.

Srdečně vás zveme na výstavu prací žáků výtvarného oboru od paní učitelky Květy Krhánkové. Dne 2. 6. 2017 v 17:00 v městském muzeu a galarii J. W. Mezerové. Vystoupí Pištiband ze Zuš A. M. Buxton pod vedením Zuzany Budílkové a Markéty Vránové. Výstava potrvá do 25. 6. 2017.

Vážení rodiče, neváhejte přihlásit vaše děti do Zuš.
Zápis bude probíhat ve dnech
od 12. 6. 2017 do 16. 6. 2017
vždy v 15:00- 18:00
Těšíme se na vás!

Srdečně vás zveme na koncert v sobotu 22. 4. 2017 od 18:30 v sálku naší školy. Představí se vám Tereza Karolína Mílová, která zahraje skladby od autorů J. S. Bacha, nebo W. A. Mozarta. Mimo jiné se můžete těšit na moderní lyru. Těšíme se na Vás!