Akce
školní rok 2016/ 2017

Srdečně vás zveme na Zahradní slavnost dne 22. 6. 2017 od 16:30 v zahradě naší školy. V programu vystoupí žáci tanečního oddělení a soubory z naší školy.

Noc kostelů

05.06.2017

srdečně vás zveme na koncert Noc kostelů. Dne 9. 6. 2017 od 19:00 v kostele CČSH v Úpici. V programu uslyšíte solisté a soubory z naší školy.

Srdečně vás zveme na výstavu prací žáků výtvarného oboru od paní učitelky Květy Krhánkové. Dne 2. 6. 2017 v 17:00 v městském muzeu a galarii J. W. Mezerové. Vystoupí Pištiband ze Zuš A. M. Buxton pod vedením Zuzany Budílkové a Markéty Vránové. Výstava potrvá do 25. 6. 2017.

Vážení rodiče, neváhejte přihlásit vaše děti do Zuš.
Zápis bude probíhat ve dnech
od 12. 6. 2017 do 16. 6. 2017
vždy v 15:00- 18:00
Těšíme se na vás!