Vítejte na stránkách naší školy!     

Vyberte si hudební nástroj, tanec, nebo výtvarné umění.

        Hudební obor

Hudební obor má v Základní umělecké škole v Úpici nejdelší tradici. Nabízíme dětem jednak individuální výuku na hudební nástroje, a také výuku v souborech, sborech a různých komorních seskupeních.

Taneční obor

Taneční obor je skupinová výuka, kterou navštěvují děti od 1. třídy základní školy (výjimečně i děti předškolního věku) až po mládež do 20 let.

Naši žáci se také společně s orchestrem ZUŠ Úpice zúčastňují festivalů v Německu, Rakousku, Polsku, Švédsku, Francii, Holandsku, Belgii, Dánsku, Norsku a na Slovensku.

        Výtvarný obor

Výuka na výtvarném oboru je kolektivní (9 - 15 žáků ve skupině), probíhá jednou týdně, studium je rozděleno do dvou stupňů. Prvnímu stupni předchází dvouleté přípravné studium.


NOVINKY

               Přečtěte si, co je nového v naší škole.

Hledáme učitele hry na zabcovou flétnu!


Soutěžní přehlídka v Jindřichově Hradci

Dne 7. 4. 2017 se Lucie Tučková účastnila soutěžní přehlídky ve hře na zobcovou flétnu Flautování v Jindřichově Hradci.

Jde o novou soutěžní přehlídku, která se od ostatních soutěží odlišuje především tím, že hráči mají v každé kategorii určený okruh povinných skladeb, ze kterých si jednu musí vybrat.

Pro V. kategorii to byla jedna ze sólových Fantasií Georga Philippa Telemanna, jako druhou skladbu si Lucie vybrala skladbu současného skladatele Peta Rose Medieval Nights.

Se skladbou Medieval Nights získala na soutěžní přehlídce Flautování zlaté pásmo.

Naší žákyni přejeme spoustu hudebních úspěchů.

A poděkování patří také paní učitelce Zuzaně Budílkové.

Pěvecká soutěž Novopacký slavíček

Dne 5. 4. 2017 se konala pěvecká soutěž v Nové Pace. Naše škola získala celkem 13 ocenění. Lena Šťovíčková, Katka Hejnová, Anna Vondráčková získaly zlaté pásmo, Jan Ježek 3. místo a Míša Ludvíková čestné uznání, Kateřina Vodičková 2. místo.

Duo Kateřina Vodičková + Veronika Vavrušová 3. místo.

Jitka Křišťáková a Anna Skřivánková 1. místo.

Pavla Bergmanová 3. místo, Lucie Romančáková 2. místo.

Duo Anna Skřivánková + Renata Galuščáková 1. místo.

Pěvecké trio Eliška Lelková, Lucie Romančáková, Jitka Křišťáková 2. místo.

Poděkování patří učitelkám zpěvu Ivetě Aman, Lence Pavlíčkové, Evě Matouškové a korepetitorce Evě Slaninové.


Krajská soutěž ve hře na smyčcové nástroje

Ve dnech 3. a 4. 4. 2017 se konala soutěž ve hře na smyčcové nástroje. Naši žáci získali ocěnění ve hře na housle 2. místo Klára a Vítek Hejnovi, 3. místo Irena Valkem.

Ve hře na violoncello získal 1. místo Lukáš Hejna a 2.místo Jan Ježek. Gratulujeme!


Pěvecká soutěž Karlovarský skřivánek

Vážení příznivci naší školy!
Dnes se podělíme o úspěch našich žáků v ústředním kole na pěvecké soutěži Karlovarský Skřivánek.
Soutěž se konala dne 20.3. 2017 v Karlových Varech.
Naši žáci Anna Skřivánková získala 3. místo, Veronika Vavrušová a Jitka Křišťáková čestné uznání. Poděkování patří paní ředitelce Evě Matouškové paní učitelce Lence Pavlíčkové a panu Vladimírovi Vihanovi za korepetici. Našim žákům děkujeme za prezentaci a přejeme mnoho dalších hudebních ocenění.


Desítky spokojených žáků a vynikající pedagogové.

Chcete, aby vaše dítě umělo hrát na hudební nástroj, zpívat, nebo tančit?

 Vyzkoušejte nás!


Zavolejte nám: +420 499 881 465,  mob. +420 603 867 595
Napište nám: skola@zusupice.cz