en

Welcome to our school site!

School history

Elementary Art School Anna Marie Buxton in Úpice was 1 February 1951. On 1 October 2007 the Ministry of Education decided to change the name of the school. Now we teach children in music, dance and art. There are also a number of ensembles and chamber associations that represent the school in the city and abroad.

Do you like musical instruments, dance, or artistic art?

        Music branch

The Music School has the longest tradition at the Primary Art School in Úpice. We offer children both individual lessons for musical instruments, as well as teaching in sets, choirs and various chamber groups.

Dance field

The dance class is a group lesson, which is attended by children from the first grade of primary school (exceptionally pre-school children) to young people up to 20 years of age. Our pupils also take part in festivals in Germany, Austria, Poland, Sweden, France, the Netherlands, Belgium, Denmark, Norway and Slovakia, together with the ZUŠ orchestra.

        Art branch

Art branch Teaching in the field of art is collective (9 - 15 pupils in the group), is held once a week, the study is divided into two stages. The first stage is preceded by a two-year preparatory study.

NEWS

                              Learn what's new in our school.

We are looking for a flute teacher!


Soutěžní přehlídka v Jindřichově Hradci

Dne 7. 4. 2017 se Lucie Tučková účastnila soutěžní přehlídky ve hře na zobcovou flétnu Flautování v Jindřichově Hradci.

Jde o novou soutěžní přehlídku, která se od ostatních soutěží odlišuje především tím, že hráči mají v každé kategorii určený okruh povinných skladeb, ze kterých si jednu musí vybrat.

Pro V. kategorii to byla jedna ze sólových Fantasií Georga Philippa Telemanna, jako druhou skladbu si Lucie vybrala skladbu současného skladatele Peta Rose Medieval Nights.

Se skladbou Medieval Nights získala na soutěžní přehlídce Flautování zlaté pásmo.

Naší žákyni přejeme spoustu hudebních úspěchů.

A poděkování patří také paní učitelce Zuzaně Budílkové.

Pěvecká soutěž Novopacký slavíček

Dne 5. 4. 2017 se konala pěvecká soutěž v Nové Pace. Naše škola získala celkem 13 ocenění. Lena Šťovíčková, Katka Hejnová, Anna Vondráčková získaly zlaté pásmo, Jan Ježek 3. místo a Míša Ludvíková čestné uznání, Kateřina Vodičková 2. místo.

Duo Kateřina Vodičková + Veronika Vavrušová 3. místo.

Jitka Křišťáková a Anna Skřivánková 1. místo.

Pavla Bergmanová 3. místo, Lucie Romančáková 2. místo.

Duo Anna Skřivánková + Renata Galuščáková 1. místo.

Pěvecké trio Eliška Lelková, Lucie Romančáková, Jitka Křišťáková 2. místo.

Poděkování patří učitelkám zpěvu Ivetě Aman, Lence Pavlíčkové, Evě Matouškové a korepetitorce Evě Slaninové.


Krajská soutěž ve hře na smyčcové nástroje

Ve dnech 3. a 4. 4. 2017 se konala soutěž ve hře na smyčcové nástroje. Naši žáci získali ocěnění ve hře na housle 2. místo Klára a Vítek Hejnovi, 3. místo Irena Valkem.

Ve hře na violoncello získal 1. místo Lukáš Hejna a 2.místo Jan Ježek. Gratulujeme!


Pěvecká soutěž Karlovarský skřivánek

Vážení příznivci naší školy!
Dnes se podělíme o úspěch našich žáků v ústředním kole na pěvecké soutěži Karlovarský Skřivánek.
Soutěž se konala dne 20.3. 2017 v Karlových Varech.
Naši žáci Anna Skřivánková získala 3. místo, Veronika Vavrušová a Jitka Křišťáková čestné uznání. Poděkování patří paní ředitelce Evě Matouškové paní učitelce Lence Pavlíčkové a panu Vladimírovi Vihanovi za korepetici. Našim žákům děkujeme za prezentaci a přejeme mnoho dalších hudebních ocenění.


Many of satisfied pupils and outstanding educators. Do you want your child to play a musical instrument, sing or dance?

 Try us!


Call us: +420 499 881 465, mob. +420 603 867 595 Contact us: skola@zusupice.cz