Předpis úplaty za vzdělání pro rok 2017/ 2018
Uvedené ceny jsou za pololetí a školní rok

Stupeň a zaměření studia               Týdenní hodinová dotace            Úplata za vzdělání na rok

HO- Přípravka hudebně výtvarná             2 kolektivní lekce                    900 ,- kč pololetí  1800,- kč na šk.  rok

HO- Přípravka Hudebníčci                        2 kolektivní lekce                    900,- kč pololetí   1800,- kč na šk. rok

HO- Individuální přípravné studium a ročníky základního studia I. a II. stupně

                                                                   1 individulání lekce týdně       1200,- kč pololetí  2400,- kč na šk. rok

                                                                    (+ 1 -3 kolektivní lekce týdně)

                                                                    1 skupinová lekce týdně        1000,- kč pololetí  2000,- kč na šk. rok

HO- Přípravka hudebně výtvarná             2 kolektivní lekce                    900 ,- kč pololetí  1800,- kč na šk.  rok

HO- Přípravka Hudebníčci                        2 kolektivní lekce                    900,- kč pololetí    1800,- kč na šk. rok

HO- Individuální přípravné studium a ročníky základního studia I. a II. stupně

                                                                    1 individulání lekce týdně      1200,- kč pololetí   2400,- kč na šk. rok

                                                                    (+ 1 -3 kolektivní lekce týdně)

                                                                    1 skupinová lekce týdně        1000,- kč pololetí  2000,- kč na šk. rok

                                                                    ( 2-3 žáci ve skupině, + 1 - 3 kolektivní lekce týdně)

HO-Základní studium II. stupně 0, 5 individuální lekce týdně + 1,5 kolektivní lekce   1000,- kč pololetí  2000,-kč na šk. rok

- kolektivní hudební praxe bez individuální (DO) 1- 4 kolektivní lekce týdně ( u žáků II. st. je minimum 2 hodiny)

Možnost pouze od 2. roč. II. stupně                                                                     100,- kč pololetí   200,- kč na šk. rok

HO- Prodloužení individuálních a skupinových lekcí

(Příplatek za každou 0,5 individuálních lekcí týdně navíc)                                  200,- kč pololetí  400,- kč na šk. rok

(Příplatek za druhý nástroj 1 hodina týdně)                                                           400,- kč pololetí 800,- kč na šk. rok

VO- Přípravka výtvarná                                       2 kolektivní lekce týdně          850,- kč pololetí 1700,- kč na šk. rok

VO- Základní studium I. a II. stupně                   3 kolektivní lekce týdně       1000,- kč pololetí 2000,- kč na šk. rok

TO- Přípravka taneční od 5 let                           2 kolektivní lekce týdně          750,- kč pololetí 1500,- kč na šk. rok

TO- Základní studium I. a II. stupně od 7 let      2- 3 kolektivní lekce týdně     900,- kč pololetí 1800,- kč na šk. rok

LDO- Přípravné studium od 5- 6 let                 2 kolektivní lekce týdně         900,- kč pololetí 1800,- kč na šk. rok

LDO- Základní  studium od 7 let                      2 kolektivní lekce týdně         900,- kč pololetí 1800,- kč na šk. rok

LDO- Základní studium od 14 let                      2 kolektivní lekce týdně         900,- kč pololetí 1800,- kč na šk. rok