Učitelé

Eva Matoušková, dipl. um. ředitelka školy,  zpěv
Iveta Suchánková DiS, zástupkyně ředitele, zpěv
Dagmar Kašparová, taneční obor
Bc. Jan Hofman, žesťové nástroje
MgA. Jan Holek, literárně- dramatický obor, klávesy
Mgr. Lenka Pavlíčková, hudební kultura, pop. zpěv, klávesy, sborový zpěv
Josef Hejna, Dipl, um. dechové a smyčcové nástroje
Mgr. Ludmila Černá, klavír
Miroslav Dewat, bicí
Matěj Doležal, žesťové nástroje
Veronika Khunová DiS, housle
Mgr. Janetta Klemensová, výtvarný obor
Věra Krátká DiS, taneční obor
Ing. Iveta Krejslerová Dis, klarinet, zob. flétna, hudební kultura
Jaroslav Kubeček, akordeon
Tomáš Kuťák, kytara
Ing. Müller Karel, klavír
Jana Nováková, klavír
Mgr. Klára Pacáková, klavír, sborový zpěv
Eva Slaninová, klavír
Ivona Šebková, dipl. um.
Oldřich Ševců DiS.
Jana Vitverová Šimková,  violoncello, kontrabas
Zdeněk Tlučhoř, žesťové nástroje, dechový orchestr
Bc. Veronika Turková, taneční obor
Mgr. Renáta Valková, klavír, zpěv
Mgr. Vladimír Vihan, klavír
Markéta Vránová, zob. flétna
Jana Wolfová, výtvarný obor

Iveta Kuldová, ekonomka
Jana Suchánková, domovnice
Dagmar Kašparová, administrativní pracovnice