Dokumenty

KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK 2023


ROZPOČET NA ROK 2023


ROZPOČET NA ROK 2022

Střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2023, 2024, 2025


INFORMACE K PROVOZU  ZUŠ k 22. 11. 2021


INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 24. KVĚTNA 2021 


SNÍŽENÍ ÚPLATY ZA  VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROK 2020/ 2021 

2. pololetí


Informace pro rodiče od 14. 10. 2020 k distančnímu vzdělávání na Zuš A. M. Buxton, Úpice


Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 - určeno pro školy
a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)
Schválené epidemiologickou pracovní skupinou MZ (PS EPID) dne 11.9.2020


ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Projekt ŠABLONY ZUŠ AMB; CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/ 0011756 je spolufinancován Evropskou unií. 


Propozice oblastní kolo

 Karlovarský skřivánek 2020


Úplata za vzdělání pro školní rok 2019/ 2020


Směrnice o ochraně osobních údaju

GDPR 2017/ 2018


Školní řád pro rok 2016 / 2017


ŠVP 2016/ 2017

Žádost o snížení školného