Dokumenty

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Projekt ŠABLONY ZUŠ AMB; CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/ 0011756 je spolufinancován Evropskou unií. 


Propozice oblastní kolo

 Karlovarský skřivánek 2020


Úplata za vzdělání pro školní rok 2019/ 2020


Směrnice o ochraně osobních údaju

GDPR 2017/ 2018


Školní řád pro rok 2016 / 2017


ŠVP 2016/ 2017

Žádost o snížení školného