Vyučujeme obory

Vyberte si hudební nástroj, dramatický obor, tanec, nebo výtvarné umění

 Hudební obor

Hudební obor má v Základní umělecké škole v Úpici nejdelší tradici. Nabízíme dětem jednak individuální výuku na hudební nástroje, a také výuku v souborech, sborech a různých komorních seskupeních.

Taneční obor

Taneční obor je skupinová výuka, kterou navštěvují děti od 1. třídy základní školy (výjimečně i děti předškolního věku) až po mládež do 20 let.

Naši žáci se také společně s orchestrem ZUŠ Úpice zúčastňují festivalů v Německu, Rakousku, Polsku, Švédsku, Francii, Holandsku, Belgii, Dánsku, Norsku a na Slovensku.

 Výtvarný obor

Výuka na výtvarném oboru je kolektivní (9 - 15 žáků ve skupině), probíhá jednou týdně, studium je rozděleno do dvou stupňů. Prvnímu stupni předchází dvouleté přípravné studium.

Literárně dramatický obor

Výuka Literárně- dramatický obor ZUŠ je oborem rozvíjejícím u žáků jak umělecké vlohy k divadelní a slovesné činnosti, tak sociální dovednosti (schopnost vyjádřit svůj názor, schopnost kolektivně cítit, respektovat různost apod.)