Historie školy

Vznik Základní umělecké školy v Úpici se datuje už do roku 1951.Tehdy škola sídlila v ulici Pod Městem. Začátky školy byly skromné jak co do vybavení, tak v nabídce výuky jednotlivých nástrojů (především housle, klavír, akordeon a sólový zpěv). Prvním ředitelem školy byl pan Emil Jarý, zkušený hudebník a kapelník Úpické hudby, která patřila k nejlepším v regionu. V sedmdesátých letech došlo k významnému rozšíření výuky - pod vedením Květy Krhánkové byl založen výtvarný obor. V této době škola rozšířila svoji nabídku také o výuku hry na dechové nástroje. Do výuky se zapojili Zdeněk Tlučhoř a hudebníci z regionálních kapel Josef Nováček, Zdeněk Koleta, Zdeněk Möglich a Jiří Rudolf. To již byl ředitelem školy pan Zdeněk Šumník. V lednu 1991 zahájila škola vyučování v nových prostorách v budově č.p. 351 v Tyršově ulici, již pod vedením pana ředitele Zdeňka Tlučhoře. V únoru téhož roku škola rozšířila svoji nabídku i o taneční obor, který založila Dagmar Kašparová. Od 1. 10. 2007 nese škola jméno své patronky paní Anne Marie Buxton, která se narodila a do svých pěti let žila v budově dnešní ZUŠ. Téměř celý život prožila ve Spojených státech amerických, kde působila jako učitelka hudby. Paní Anne Marie Buxton věnovala budovu školy městu Úpice ve prospěch ZUŠ a škole odkázala peněžní dar, který je určený pro zlepšení a zkvalitnění výuky i pro podporu žáků a studentů školy. V roce 2016 proběhla rozsáhlá rekonstrukce střechy a půdních prostor a vzniklo tak nové zázemí pro výtvarný obor a několik nových tříd pro hudební obor.V současné době škola nabízí výuku v hudebním, výtvarném a tanečním oboru. Ve škole je vynikající pedagogický sbor, který je z velké části složen z absolventů školy.Díky odkazu paní A. M. Buxton má škola dostatek prostředků na další rozvoj a vybave

Fotogalerie 2017