Krajské kolo soutěže ZUŠ, hra na akordeon

28.03.2023

Žáci pana učitele Jaroslava Kubečka vyjedou na krajské kolo soutěže ZUŠ do Náchoda.