Průzkum hudebnosti a dovedností pro žáky 1. tříd základních škol

23.04.2019

Průzkum hudebnosti 2019

Pro letošní průzkum hudebnosti, který bude 15. května 2018 máme přihlášených 96 dětí. Na každou třídu máme vymezený čas. Prosím o dodržení načasování.