Zápis dětí do ZUŠ 2019

29.04.2019

Zápis a talentová zkouška v ZUŠ pro děti od 5 let, v LDO od 7 let

pondělí - pátek, 3. -7. 6. 15:00 - 18:00

Pozor, letos bude administrativní změna!

Zápis bude probíhat za pomocí elektronické přihlášky na internetových stránkách www.izus.cz , kde rodič, nebo zákonný zástupce vyplní informace o dítěti. Na stránkách naleznete ZUŠ A. M. Buxton, Úpice, kde zapíšete své dítě do oboru, který si vyberete. Na talentovou zkoušku přijdete s dítětem a vytištěnou přihláškou, která bude podepsaná rodičem, nebo zákonným zástupcem. Pokud nemáte možnost vytištění, škola na požádání přihlášku vytiskne, popř. rodič si ve škole vyplní přihlášku na PC.

Talentová zkouška

Při pohovoru musí dítě prokázat základní předpoklady ke studiu (sociální a psychomotorická zralost, samostatnost). Výběr uchazečů je ovlivněn aktuální situací v oboru, např. počtem volných míst u jednotlivých učitelů, ve skupinách. Žák přípravného studia s dobrými studijními výsledky má přednost před ostatními uchazeči prvního ročníku.

Hudební obor: zazpívání písničky, opakování rytmického a melodického motivu, schopnost sluchového vnímání, hudební představivost, motorické schopnosti a fyzické předpoklady dle zvoleného studijního zaměření, v případě hry na klavír mít nástroj doma.

Výtvarný obor: tematická kresba, drobný úkol na představivost, ukázka domácí práce (kresba, malba, volná tvorba). Přednost mají uchazeči, kteří se připravují k talentovým zkouškám na SŠ, VOŠ a VŠ.

Taneční obor: fyzické dispozice (pohyblivost, schopnost koordinace), hudební a rytmické cítění, komunikativnost pro práci ve skupině.

Literárně dramatický obor: ověření prostřednictvím cvičení; mluvní vybavenost uchazeče (bez řečových vad), schopnost přednesu básně, nebo textu, schopnost orientace v prostoru, pohybové předpoklady a rytmické cítění, improvizace na dané téma.

Dítě vykoná talentovou zkoušku, učitel mající službu u zápisu zapíše talentovku do iZUŠ, protože pokud bude vyplněná přihláška rodičem, odpadá naše přepisování z papírových přihlášek (bývaly občas nečitelné). V systému iZUŠ již bude nezařazený žák zapsán. Vyrozumění o přijetí bude do čtrnácti dnů zasláno mailem, popř. přihlášku očíslujeme a anonymní čísla jako vždy zveřejníme na webových stránkách a na nástěnce ve škole.

Pokud rodič nebude mít vytištěnou přihlášku, vyplní si ji elektronicky ve škole, mi mu ji vytiskneme, on ji podepíše. Je tam současně i GDPR (ochrana osobních údajů) a další souhlasy.

Eva Matoušková

ředitelka ZUŠ A. M. Buxton, Úpice